تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

ساماندهي بازار تويسركانشناسه محصول: 617155
موجود

ساماندهي بازار تويسركان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

ساماندهي بازار تويسركان

ساماندهي بازار تويسركان

ساماندهي بازار تويسركان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

فصل اول

1- كليات تحقيق     1

چكيده     1

1-1 سوال تحقيق   1

1-2 بيان مسأله      2

1-3 اهميت وضرورت تحقيق            3

1-4 سابقه‌ي تحقيق             3

1-5 اهداف تحقيق 4

1-6 فرضيه تحقيق             4

1-7 روش تحقيق   4

1-8 روش كسب داده‌ها        4

1-9 مباني نظري تحقيق       4

فصل دوم

2- مبانی نظری     6

2-1- تعاریف        6

2-2-ارزشها واهمیت بافت تاریخی      10

2-3- معرفی بازار  12

2-4- مطالعات تاریخی در مورد بازار  14

2-4-1-پیدایش بازار           14

2-4-1-1-شناخت بازار        14

2-4-1-2-پیدایش بازار در سکونت گاههای پیش از تاریخ   14

2-4-1-3-ویژگی های کالبدی ومعماری بازارها  21

2-4-1-3-1- برخی از ویژگی های فضایی وکالبدی بازارها            24

2-4-1-3-2-مصالح وفن بنا  27

2-5-نقش اجتماعی بازارها    29

2-6- چگونگی توزیع فضایی ووجه تسمیه        32

2-6-1- ویژگی های فضایی وموقعیت شهری راسته ها وفضاهای گوناگون بازار          32

2-6-2- جاذبه وکشش مراکز وراسته های تخصصی         33

2-6-3- همجواری فعالیت های سازگار 33

2-6-4- امنیت ، نظارت وکنترل         34

2-6-5- عوامل موثر در تجمع بازرگانان           35

2-7-معماری بازار ویژگیهای آن         37

2-7-1- سقف بازار وعلت وجودآن      39

2-8- بازارها در ایران         42

2-9-فضاهای تشکیل دهنده بازارها در ایران       43

2-10- انواع بازار 43

2-11-بازار هسته ی اصلی شهر         44

2-12- مورفولوژی بازار     45

2-13- کارکرد بازار           45

2-14- مسجد        47

2-15- توقفگاهها   48

2-16- بررسی انبارها         48

2-17- عملکرد عناصر کالبدی           49

2-18- عناصر کالبدی ونیاز های شهروندان       50

2-19-رابطه فیزیکی عناصر کالبدی با بازار      51

2-20- سیر تحول فیزیکی عناصر کالبدی          52

2-20-1- دوره نوجوانی عناصر کالبدی            52

2-20-2- دوره بلوغ عناصر کالبدی     53

2-20-3- دوره پیری عناصر کالبدی    53

2-21- عوامل جغرافیایی وتوزیع زمان فعالیتهای تجاری    54

2-21-1- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول شبانه روز           54

2-21-2- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول سال      55

2-22-ویژگی های عمده بخش مرکزی (بازار)شهرها        56

2-23- مفاهیم وتعاریف مراکز خرید    58

2-24- تاریخچه وسیر تکاملی خرید     58

2-25- جذابیت برای مراجعه کنندگان   60

2-26- کیفیات بازار            63

فصل سوم

3- نمونه موردی جهان وایران           71

3-1- سابقه ساماندهی بافتهای تاریخی در مراکز شهری دنیا 71

3-1-1-شهر موستار           73

3-1-2- ایالات متحده امریکا 73

3-1-3- لس آنجلس             74

3-1-4- ایتالیا       77

3-2-نتیجه گیری   79

3-3- سابقه ساماندهی درایران            80

3-3-1- نمونه مورد تبریز    80

فصل چهارم

4- بررسی وشناخت شهر      87

4-1- وجه تسمیه   87

4-2- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن     88

4-3- تحولات شهر تویسرگان د رمعاصر          91

4-4- خصوصیات جغرافیایی             94

4-4-1- موقعیت ریاضی      94

4-4-2- موقعیت جغرافیایی   94

4-4-3- تقسیمات سیاسی      95

4-4-4- توپوگرافی             95

4-4-5- شیب        95

4-4-6- عوامل محدودکننده توسعه شهر            96

4-4-7- زمین شناسی          97

4-4-8- خاک شناسی           97

4-4-9- زلزله       99

4-4-10- مسائل هواشناسی   99

4-5-خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن         104

4-5-1- تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر         106

4-6- بافت وسازمان شهر     108

4-7- ساختار شهر تاریخی توسرگان     110

4-8- عملکرد بازار وتحولات آن        111

4-9- شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار   115

4-9-1- بازار سرپوشیده       116

4-9-2- قیصریه    123

4-9-3 –مسجد جامع           124

4-9-4- چنار مسجد باغوار   126

4-9-5- مدرسه شیخ علی خانی          126

4-9-6- حمام خان  127

4-9-7- خیابان شهیدباهنر     127

4-9-8 میدان امام   128

4-9-9- مراکز تجاری جدید   129

4-10- بررسی وویژگی های کالبدی بازار         130

4-11- بررسی ویژگیهای شبکه شهری پیرامون بازار       131

4-11-1- ویژگیهای شبکه اصلی ارتباطی بازار  132

4-12- میزان عبور ومرور در بازار وجمعیت استفاده کننده 136

4-13- بررسی روحیات اجتماعی مردم واقع در بافت قدیمی وپیرامون بازار     137

4-13-1- محل ها وچگونگی برگزاری مراسم اجتماعی بازار          139

4-13-1-1- تکایا ومساجد بافت تاریخی            139

4-13-1-2- برگزاری مراسم ایام محرم 139

4-13-1-3- برگزاری مراسم نماز جمعه           140

4-14- بررسی ویژگیهای اقتصادی بازار           141

4-14-1- برآورد تعدادشاغلین در بازار 141

4-14-2- بررسی میزان وانواع مشاغل ومغازه های موجود ومتروکه            141

4-14-3- بررسی مشاغل واصناف قدیمی در بازار تویسرگان          144

4-15- بررسی و شناخت عناصر ساختاری در بازار تویسرکان        144

4-15-1- کرسی چینی         144

4-15-2- دیورهای باربر     145

4-15-3- ستون ها 147

4-15-4- پوشش ها            148

4-15-5- تویزه ها 149

4-15-6- کف       150

4-15-7- نورگیرها            151

4-16- ورودی ها 152

4-17- تاثیر اقلیم در ساخت بازار        158

4-17- تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی بازار  158

4-17-1- 1ه رسانش           158

4-17-2- 2 ه تابش             158

4-17-2- باد        159

4-17-3- برف و باران و رطوبت هوا 159

4-18- شناخت مصالح بکار رفته در بازار         160

4-18-1- گل        160

4-18-2- خشت     160

4-18-3- کاهگل   161

4-18-4- گچ        161

4-18-5- گچ و خاک          161

4-18-6- آجر       162

4-19 -کاربرد مصالح در عناصر ساختاری بازار 162

4-19-1- پی ها     162

4-19-2- ستونها   162

4-19-3- پوشش های سقف   163

5-19-4- پوشش لنگه پوش با بام سطح 163

4-19-5- دیوارها  163

4-19-6- جرزها   164

4-19-7- دیوارهای جدا کننده            164

4-19-8- بام        164

4-20- آسیب شناسی بازار تویسرکان   166

4-20-1- بررسی آسیب های فرهنگی ،اجتماعی و جمعیتی در بافت تاریخی و تاثیر آن بر بازار     167

4-21- بررسی آسیب شناسی کالبدی بازار تویسرکان         168

4-21-1 تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا      170

4-21-1-1- تاثیر بارش بر شالوده کلی بنا          170

4-21-1-2- تاثیر باد بر شالوده کلی بنا 171

4-21-1-3- تاثیر خورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا            173

4-21-1-4- تاثیر زلزله بر شالوده کلی بنا          173

4-21-1-5- تاثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا       174

4-21-1-6- تاثیر عوامل زمان بر شالوده کلی بنا 174

4-21-1-7- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا           174

4-22- تاثیر عوامل فرسایش بخش بر عناصر اصلی (سقف ،کف،دیوارهای داخلی و خارجی )       175

4-22-1- ناحیه محاور پی ها             176

4-22-2- نقاطی از بنا که در شیب قرار دارند(پوشش ها)   176

4-22-3- منافذ و ترک ها     176

4-22-4- نقاطی که در نبش ها قرار دارند         176

4-22-5- سطح خارجی بازار            176

4-23- تاثیر عوامل مخرب و فرسایش بخش بر مصالح مورد استفاده در بازار تویسرکان  177

4-24- هوازدگی مصالح      177

4-24-1- هوازدگی شیمیایی  178

4-24-2- هوازدگی فیزیکی 178

4-24-3- هوازدگی زیست شناختی      179

4-25- فرسایش آجرها و ملات ها       179

فصل پنجم

5- طرح و پیشنهاد 195

5-1- پیشنهاداتی برای برنامه ریزی شهری در بافت قدیم بازار         195

5-2- توصیه هایی در زمنینه های اجرایی طرح ساماندهی ،مشارکت بازاریان و ادامه مشاغل

سنتی      202

5-2-1 چگونگی مراحل مشارکت بازاریان در اجرای طرح ساماندهی             203

5-2-2- زمینه مشارکت مردم و کسبه در طرح های ساماندهی          205

5-2-3- محورهای مشارکت 206

5-2-4- روش های مشارکت در بازار   207

5-3- میزان مداخله             208

5-3-1- پیشگیری از فرسایش            209

5-3-2- حفاظت     209

5-3-3 -استحکام بخشی       209

5-3-4- ساماندهی 210

5-3-5- احیاء       210

5-3-6-بازآفرینی   210

5-3-7- بازسازی   211

5-4- مبانی طراحی ساماندهی بازار تویسرکان    211

5-5- طرح ساماندهی بازار   212

5-6- نحوه در مان در بازار تویسرکان  217

چكيده

هدف از انجام اين تحقيق، فراهم ساختن زمينه هاي فكري و رويكرد هاي عملي ونشان دادن موانع و مشكلات تحقق ساماندهي بازار بوده است. روش اين تحقيق مبتني بر الگوي توصيفي- تحليلي بوده و در قالب مطالعه موردي صورت گرفته است. براي اين امر هم مطالعات كتابخانه اي، هم مطالعات ميداني گستردهاي مبناي آن قرار گرقته است.

  چهار چوب تحليلي اين تحقيق مبتني بر بينش سيستمي و رويكرد واگرايانه نسبت به بخش مركزي ، در مداخله در بازار و ساماندهي آن است.

1-1- سؤال تحقيق

با توجه به ويژگيهاي كالبدي – فضايي بافت قديم بخش مركزي شهر تويسركان چگونه مي توان  به توانمند سازي، بهبود و پويايي بازار در آن كمك كرد؟

 

1-2- بيان مسأله

بافت هاي قديمي، كماكان سكونتگاه شهروندان بوده و بخش هايي از شهر مي باشند كه فعال، زنده و پويا باقي مانده و هنوز بخشي از شهروندان در آن زندگي مي كنند. امنيت سر پناه در آن بايستي مورد توجه دستگاه هاي اجرايي و اداره كنندگان كشور باشد چرا كه تداوم سكونت در آنها تداوم حيات و زندگي در بافت بوده و مهمترين تضمين براي حفظ آنها قلمداد مي شود.    [1]

هسته مركزي شهر هاي تاريخي ايران، همان بخش هاي نخستين شهر ها بوده و مكان جغرافيايي بافت هاي قديمي در موارد بسياري مركزيت شهري را نيز واجد مي باشد. [2]

اين گونه مراكز شهري (بازار) در شهر هاي قديمي داراي عملكرد هاي اساسي در منطقه شهري بوده و تضمين ادامه عملكرد آنها، به معني نگه داري سامان عملكردي شهر مي باشد. [3]

تويسركان يكي از شهر هاي باستاني ايران است كه تحت تأثير اين عوامل آسيب هاي فراواني را متحمل شده است. وجود بافت ها و بناهاي تاريخي بخصوص در مركز آن از يك طرف آن را در زمره شهر هاي باستاني كشور قرار داده و از طرف دیگر با توجه به قدمت زياد اين بافت ها و بنا ها و مقاومت كم آنها آن را در رديف شهر هاي باآسیب پذيري بالا قرار داده است. بر همين اساس لزوم ساماندهي شهري، بويژه ساماندهي كالبدي- فضاي بخش مركزي شهر تويسركان كاملاً احساس مي شود، چرا كه بخش مركزي اين شهر به دليل وجود بافت قديمي ارزشمند و تاثير گذار در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به بخش حساس شهر تبديل شده است .

منظور رسيدن به بهترين و مؤثرترين طرح در بهبود وضع راسته بازار تويسركان مي باشد.

 

1-3-  اهميت و ضرورت تحقيق:

بازارها، ساختاري متمايز و منحصر به فرد داشته و در عين حال جزئي از پيكره ي شهرند كه نمادي از تمدن پيشين بشريت محسوب مي شوند. بازارها همچون هسته هايي در داخل و بطن شهر ها قرار گرفته اند كه دستخوش شديد ترين تغييرات اجتماعي مي باشند و به تبع آن نيازمند تغييرات زيادي در فضاي كالبدي خود مي باشند، ناكارآمدي بازارها در تطابق با نيازهاي نوين مسئله اي است كه بيشترين فشار را به بافت وارد مي كند، لذا ساماندهي آنها در ابعاد گوناگون به شكل درون گرا بر اساس فرهنگ اصيل شهر ايراني در اين عصر حاضر كه در جهت حذف فرهنگ هاي بومي و يكپارچه كردن آنهاست بسيار ضروري مي باشد.

به طور كلي بهره برداري از تمامي توان موجود شهر و بهينه سازي وضعيت موجود به منظور افزايش بهره وري، يكي از دلايل منطقي پرداختن به ساماندهي بازار مي باشد. 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

 

تعداد صفحات :223


خرید آنلاین


سایر محصولات

ساماندهی بازار تویسركان


         بخشی از متن اصلی : فهرست مطالبفصل اول 1- كلیات تحقیق     1چكیده     11-1 سوال تحقیق   11-2 بیان مسأله      21-3 اهمیت وضرورت تحقیق   &n

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد ساماندهی بازار تویسركان -تعداد صفحات 223 ص


پایان نامه و تحقیق در مورد ساماندهی بازار تویسركان -تعداد صفحات 223 صفصل اول1- كلیات تحقیق ................................... 1چكیده ............................................ 11-1 سوال تحقیق ...........................

ادامه مطلب  
دانلود طرح ساماندهی و توانمندسازی اجتماع های سكونتگاه های غیررسمی شهر ورامین- فصل پنجم-ساماندهی و توانمندسازی محله های هدف (Action Plan) تدوین برنامه عملیاتی 1392


دانلود طرح ساماندهی و توانمندسازی اجتماع های سكونتگاه های غیررسمی شهر ورامین- فصل پنجم-ساماندهی و توانمندسازی محله ه

ادامه مطلب  
دانلود پروژه طرح ساماندهی جداره، كف و مبلمان شهری


 مشخصات این فایل عنوان: پروژه طرح ساماندهی جداره، كف و مبلمان شهری فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 83این مقاله درمورد طرح ساماندهی جداره، كف و مبلمان شهری می باشد. خلاصه آنچه در مقاله طرح ساماندهی جداره، كف

ادامه مطلب  
پروژه مهاجرت، ‌حاشیه‌نشینی وامنیت اجتماعی شهرها. doc


        نوع فایل: wordقابل ویرایش 35 صفحه چکیده:مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند كه برآیند یك عامل مشترك بوده و نتایج و تبعات مشابهی  هم بخصوص بر

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق اصولی جهت حفظ هویت و اصلاح و ساماندهی بازارها


در شهرهای سنتی ایران، بازار یکی از اجزای اصلی هسته  مرکزی  شهر را تشکیل می داد و به عنوان ساخت اصلی و محور شکل دهنده محلات و فعالیت های مذهبی، اجتماعی و تجاری شناخته می شد. در حال حاضر نیز با وجود اینکه در احدا

ادامه مطلب  
پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان


 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان در 64 اسلایدپروژه ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان در 64 اسلاید می باشد این مجموعه به عنوان یک مجموعه کامل درباره ساماندهی وارائه ال

ادامه مطلب  
پاورپوینت ساماندهی فعالیت مشاغل خانگی در قالب (تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل)


       نوع فایل power point قابل ویرایش 30 اسلاید قسمتی از اسلایدهادغدغه اشتغال وبیكاری از جمله مسائل مهم و اساسی جهان است این مشكل در كشورهای درحال توسعه بعلت

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع آكوستیك در معماری


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 54 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آكوستیك در معماری مفاهیم اولیه استاندارد میدان آكوستیك كمیت

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام 5s


 دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از اسلاید پاورپوینت :  تعداد اسلاید : 26 صفحهمقدمه 5S یكی از مباحث عمده در مدیریت ژاپنی میباشد كه ابتدا در ژاپن و

ادامه مطلب  
logo-samandehi